szczotka do zamiatania ulicUsługi komunalne

  • ręczne i mechaniczne sprzątanie pasa drogowego, 
  • porządkowanie i utrzymanie zieleni miejskiej,
  • letnie i pozimowe sprzątanie dróg i chodników, 
  • mała architektura miejska.