pachołki drogoweOznakowanie dróg

W zakresie pionowego oznakowania dróg oferujemy:

 • oznakowanie dróg i parkingów,
 • dostawę i montaż różnorodnych znaków i tablic drogowych (znaki są montowane na słupkach o odpowiednio dobranej długości i grubości ścianki rury pod względem wytrzymałości),
 • wypożyczanie sygnalizacji świetlnej do robót drogowych,
 • zabezpieczenie i organizację ruchu tymczasowego oraz montaż docelowego oznakowania dróg,
 • wykonujemy zabezpieczenia robót drogowych i budowlanych w pasie drogowym,
 • dostawę i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (progi podrzutowe i zwalniające, azyle, lustra drogowe itp.),
 • wypożyczanie znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

W zakresie poziomego oznakowania dróg oferujemy:

 • wykonanie oznakowania cienkowarstwowego metodą natrysku hydrodynamicznego wysokiej jakości malowarkami,
 • oznakowanie tymczasowe,
 • malowanie dróg, parkingów, hal magazynowych itp.,
 • wykonanie elementów oznakowania grubowarstwowego na zimno (masa chemoutwardzalna),
 • termoznak – gotowe elementy z mas termoplastycznych.