rzekaPielęgnacja zieleni

Realizujemy koszenie traw (kosiarkami bijakowymi i ręcznymi):

 • poboczy dróg,
 • skarp,
 • parków,
 • obiektów zielonych.

Ponadto świadczymy usługi ogrodnicze w zakresie:

 • wycinka drzew i krzewów w pasie drogowym, 
 • strzyżenie żywopłotów,
 • wywóz liści,
 • wywóz i rozdrabnianie gałęzi,
 • czyszczenie, regulacja przepustów i rowów melioracyjnych, 
 • usługi koparko-ładowarką, 
 • ścinka poboczy dróg.